Diensten

×

Foutmelding

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /var/www/vhosts/sociaaljuridischteam.nl/httpdocs/includes/file.phar.inc).

Wij leveren de volgende 5 diensten.

 1. Arbeidsdeskundig onderzoek
 2. Re-integratie spoor 1 en spoor 2
 3. Sociale Zekerheidswetgeving
 4. Verzuimbeleid.
 5. Casemanagement

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helderheid verschaffen bij (langdurig) ziekte van een werknemer. Is werkhervatting mogelijk binnen de eigen organisatie of moet naar een nieuwe werkgever worden gezocht? In een arbeidsdeskundig onderzoek worden de volgende vragen beantwoord:

 • Kan de werknemer het eigen werk bij de werkgever nog uitvoeren?
 • Is het eigen werk bij de werkgever passend te maken?
 • Zijn er mogelijkheden tot ander passend en duurzaam werk bij de werkgever?
 • Zijn er mogelijkheden voor passend en duurzaam werk buiten de organisatie?

Als duidelijkheid is over de belasting en belastbaarheid en wat verwacht mag worden kunnen oplossingen worden geformuleerd. De arbeidsdeskundige adviseert over de mogelijkheden om het werk te hervatten, een eventueel re-integratietraject en de mogelijkheden binnen en buiten de organisatie.

Re-integratie spoor 1

Vanaf de eerste dag van ziekmelding door arbeidsongeschiktheid moet er actief worden gezocht naar oplossingen binnen het tijdsbestek van twee jaar. Hoe eerder u actie onderneemt, hoe eerder u u een langdurig verzuimtraject kunt voorkomen.

Re-integratie spoor 1 is het begeleiden van de mogelijkheden binnen de eigen organisatie. De werknemer motiverend coachen door het arbeidsdeskundig advies om te zetten in concrete afspraken en activiteiten naar werk. Het doel is een snelle terugkeer naar werk.

Re-integratie spoor 2

Wanneer er geen oplossingen zijn binnen de eigen organisatie (spoor 1) is de werkgever verplicht te kijken naar mogelijkheden buiten de organisatie.

Re-integratie spoor 2 is het actief onderzoeken en begeleiden van mogelijkheden buiten de eigen organisatie. Door acquisitie en jobhunting wordt gekeken naar passend werk bij andere werkgevers. Ook kan een verwijzing naar een gespecialiseerd re-integratiebureau tot de mogelijkheden behoren.

Sociale Zekerheidswetgeving

Bij verzuim en ziekte krijgt u te maken met wet- en regelgeving zoals:

 • Wet Verbetering Poortwachter
 • Burgerlijk Wetboek
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 • Ziektewet

Door goed advies over de gevolgen van deze wet –en regelgeving kunt u juist handelen en een loonsanctie van het UWV voorkomen.

Verzuimbeleid

Ziekte en verzuim is erg vervelend voor ondernemers. Het kost geld en veel tijd. Heeft u een hoog ziekteverzuim binnen uw organisatie? Samen kunnen we kijken naar knelpunten binnen uw organisatie en het verzuimbeleid om het ziekteverzuim terug te dringen.

Casemanagement

De werkgever moet volgens de Wet Verbetering Poortwachter een casemanager aanstellen, die de overeengekomen activiteiten begeleidt en fungeert als contactpersoon tussen werknemer, werkgever en arbodienst.

De casemanager bewaakt het proces rondom het verzuim en legt de afspraken en ondernomen acties schriftelijk vast en controleert of de afspraken ook worden nagekomen en zo niet dan wordt direct actie ondernomen.

Onafhankelijk

Gericht

Deskundig