Over ons

Mariëtte Nieuwold - Arbeidsdeskundige - LinkedIn

Mariëtte Nieuwold is in 2005 Sociaal Juridisch Team gestart voor tijdelijke personele ondersteuning aan gemeenten op het gebied van de Wet Werk en Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dat heeft het bureau altijd met veel plezier gedaan. Nu richt Sociaal Juridisch Team zich primair op bedrijven met zieke of overbelaste werknemers. Door onafhankelijk arbeidsdeskundig onderzoek, een gerichte aanpak naar werk en deskundig advies over de gehele procesgang ziekteverzuim te bieden. Met de kennis en enthousiasme voor het vak is Sociaal Juridisch Team een waardevolle partij voor bedrijven.

Wij zijn een laagdrempelig bureau. U kunt ons altijd bellen voor een vraag en wij zijn een geschikte sparringpartner. Wij richten ons op duurzame inzet van de werknemer en schadelast beperking voor de werkgever.

Onze werkwijze is gericht op de hulpvraag van de werkgever. Kijkend vanuit de positie van de werkgever te komen naar een zo goed mogelijke oplossing. Daarbij wordt ook veel aandacht gegeven aan de arbeidsrelatie met de werknemer. Samen komen tot een duurzame oplossing zodat werkgever en werknemer tevreden zijn en verder kunnen.

Sociaal Juridisch Team is nu een samenwerkingsverband met ervaren arbeidsdeskundigen en arbeidsrechtadvocaten. Wij schakelen elkaar in waar een andere expertise gewenst is. Zo kunnen wij de werkgever de noodzakelijke dienstverlening bieden.

Mariëtte Nieuwold heeft veel ervaring met het re-integreren van langdurig werkloze kandidaten. Voor diverse gemeenten heeft zij onder andere kandidaten gecoacht, re-integratietrajecten opgezet, en samenwerkingsverbanden met werkgevers bewerkstelligd. Mariëtte heeft veel ervaring in het omgaan met weerstanden bij kandidaten om weer in het arbeidsproces te komen. Momenteel verricht zij ook nog arbeidsdeskundig onderzoek in het kader van de Participatiewet.

Onafhankelijk

Gericht

Deskundig